1 – Inleiding

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de praktijken inzake de verwerking van persoonsgegevens en de eerbiediging van de rechten van de betrokkenen bij het gebruik van iPerfony-extranetten zoals [xxx].iperfony.com, alsook van alle diensten, toepassingen of platforms die door het bedrijf Perfony worden aangeboden.

Deze privacyverklaring valt onder de RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Franse wet op de gegevensbescherming.

De Perfony-website kan links naar andere websites bevatten. Perfony is niet verantwoordelijk voor de informatiepraktijken of de inhoud van dergelijke andere websites. Perfony nodigt u uit om de privacyverklaringen van andere websites te lezen om hun informatiepraktijken te begrijpen.

2 – Beveiliging, opslag en bewaring van persoonsgegevens

Persoons- en andere gegevens worden opgeslagen in onze databanken.

Perfony maakt gebruik van enkele van de meest geavanceerde internetbeveiligingstechnologieën van dit moment. Wanneer u toegang krijgt tot uw iPerfony extranet, worden alle verbindingen gemaakt met behulp van Transport Layer Security (TLS) technologie, de meest veilige standaard die momenteel beschikbaar is.

Uw informatie wordt beschermd door server authenticatie en data encryptie (2048 Bits sleutel). Alle gegevens worden gecodeerd tussen uw computer en onze server.

Uw gegevens zijn dus veilig en alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers van uw bedrijf.

Om elk Perfony-klantenbedrijf te isoleren, is elk iPerfony extranet geïsoleerd en heeft het zijn eigen domeinnaam en database. Dit voorkomt gegevensuitwisseling tussen verschillende iPerfony extranetten en verhoogt het beveiligingsniveau.

Perfony geeft elke gebruiker in uw bedrijf een uniek wachtwoord en een unieke gebruikersnaam die hij/zij moet invoeren telkens als hij/zij inlogt.

Bovendien wordt Perfony gehost in een beveiligde serveromgeving die gebruikmaakt van een firewall en andere geavanceerde technologieën om interferentie of toegang door indringers te voorkomen.

Perfony bewaart persoonsgegevens niet langer dan de periode die nodig is om het doel van de verwerking te bereiken, met inachtneming van de wettelijke en reglementaire beperkingen.

Als u klant bent bij Perfony, worden uw gegevens bewaard gedurende de looptijd van het contract en tot 3 jaar na het einde van het contract, tenzij wettelijk anders is bepaald.

3 – Verzamelde gegevens

Bij het gebruik van een extranet dat speciaal voor de klant is bestemd, kunnen wij echter in geval van een verzoek om informatie of het aanmaken van een account de volgende gegevens geheel of gedeeltelijk verzamelen:

 • Voornaam en achternaam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Postadres
 • Professionele informatie: (positie, functie, activiteitensector)
 • Foto’s die aan avatars zijn gekoppeld
 • Verbindingsgegevens: ID, IP-adres

In het kader van ons voortdurende streven naar verbetering en onze positionering als waarnemingspost voor de kwaliteit van vergaderingen en actieplannen, vragen wij onze gebruikers en contactpersonen bovendien regelmatig via enquêtes om informatie.

4 – Gebruik van de verzamelde gegevens

De Perfony-account wordt u ter beschikking gesteld door een organisatie waaraan u verbonden bent. Deze organisatie kan:

 • Controle en beheer van uw account.
 • Toegang tot en verwerking van uw gegevens, met inbegrip van de inhoud van uw gegevens, communicatie en bestanden in verband met uw account.

Als u de toegang tot uw account verliest (bv. als u van baan verandert), hebt u geen toegang meer tot de gegevens die in Perfony zijn opgeslagen.

Aangezien de toegang tot Perfony wordt verleend door uw organisatie, is uw gebruik van Perfony onderworpen aan het beleid van uw organisatie. Privacyverzoeken, met inbegrip van verzoeken om uw gegevensbeschermingsrechten uit te oefenen, dient u te richten aan de beheerder van uw organisatie. Perfony is niet verantwoordelijk voor het privacy- of beveiligingsbeleid of de praktijken van haar klanten, die kunnen afwijken van die welke in deze privacyverklaring worden vermeld.

Perfony verwerkt uw persoonsgegevens om het product aan u en uw organisatie ter beschikking te stellen en in sommige gevallen voor de rechtmatige bedrijfsvoering van Perfony in verband met de levering van het product.

Perfony zal uw navigatie-informatie gebruiken om de toepassing te exploiteren en te verbeteren.

5 – Cookies en IP-adressen

Perfony gebruikt cookies om uw interacties met de Applicatie te vergemakkelijken en om deze relevant te maken. Wanneer u de webtoepassing gebruikt, sturen de servers van Perfony een cookie naar uw computer. Perfony gebruikt twee cookies op uw computer :

 • Een sessiecookie om uw sessie actief te houden terwijl u de toepassing gebruikt.
 • Een analysecookie (naar de server analytics.perfony.com) die wordt gebruikt om de toepassing te analyseren en te verbeteren.

Wanneer u uw Perfony-extranet bezoekt, verzamelen wij uw IP-adres om niet-persoonlijke informatie bij te houden en samen te vatten. Perfony maakt bijvoorbeeld gebruik van IP-adressen om na te gaan vanuit welke regio’s gebruikers door de toepassing browsen.

6 – Delen van persoonsgegevens

In strikte overeenstemming met de grondbeginselen van artikel 2 van deze verklaring (Veiligheid), en behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze privacyverklaring, zal Perfony informatie die door derde bedrijven wordt verstrekt, niet delen, verkopen, verhuren of op andere wijze op de markt brengen voor hun promotiedoeleinden.

Bovendien kunt u altijd uw toestemming intrekken om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken en openbaar te maken. U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw informatie door te schrijven naar het volgende adres: 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Parijs (of door ons een e-mail te sturen: rgpd@perfony.com).

Perfony behoudt zich het recht voor de verstrekte informatie te gebruiken of openbaar te maken indien de wet dit vereist of indien het bedrijf redelijkerwijs van mening is dat het gebruik of de openbaarmaking noodzakelijk is om zijn rechten te beschermen en/of te voldoen aan een juridisch proces of een gerechtelijk bevel.

7 – Toegang tot persoonsgegevens

Onze Klanten kunnen hun abonnementsinformatie bijwerken of wijzigen door hun gebruikers- of bedrijfsregistratie te bewerken. Om een gebruikersprofiel of uw bedrijfsgegevens bij te werken, logt u in op uw extranet met uw Perfony-wachtwoord en gebruikersnaam en klikt u op “Voorkeuren”.

Voor inzage in de persoonsgegevens die wij over u bewaren, kunt u contact met ons opnemen:

Post: Perfony SAS – 91 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Parijs – Frankrijk.

E-mail: rgpd@perfony.com

Per telefoon: +33 1 55 43 76 95

U kunt ons vragen alle persoonsgegevens die wij over u hebben, te wissen. Wij kunnen uw gegevens echter wel bewaren voor archiveringsdoeleinden (met name wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn).

8 – Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) en wijzigingen in de privacyverklaring

Perfony behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Perfony zal u ten minste dertig (30) werkdagen voordat de wijziging van kracht wordt, via de websites van het bedrijf op de hoogte stellen van wezenlijke wijzigingen in deze Privacyverklaring.

Perfony heeft een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer – DPO) aangesteld, die ervoor moet zorgen dat Perfony de GDPR naleeft

De DPO krijgt de organisatorische maatregelen en middelen die hem in staat stellen zijn taken uit te voeren.

Voor vragen over deze privacyverklaring of de informatiepraktijken van de websites van de vennootschap kan contact worden opgenomen met de DPO door te klikken op rgpd@perfony.com of door een brief te sturen naar

Perfony SAS – 91 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Parijs – Frankrijk

Per telefoon: +44 20 36 950 637.

Privacy

9 + 3 =

Heeft u vragen over ons privacybeleid en de verwerking van uw gegevens?

Laten we er samen over praten!