Feedback

Perfony is geen bijkomend instrument, maar een onmisbaar instrument!

Bouygues Construction Privée

Bouygues Construction Privé is een algemene bouwonderneming die kantoorgebouwen bouwt voor projecten met een waarde tussen 20 en 200 miljoen euro.

Hun taak is het garanderen van kwalitatief hoogstaande werken met een drievoudige doelstelling:

  • Te zorgen voor klanttevredenheid
  • Bieden van levenskwaliteit op het werk
  • Aantrekkelijk blijven voor klanten, maar ook voor talenten!

Dagelijks zijn er vele vergaderingen met architecten, onderaannemers, teams, en ook met klanten, om acties te organiseren en zin te geven aan het werk van de werknemers.

 

 

Het bedrijf

De behoeften van de klant

Wat zijn de uitdagingen van een succesvol project?

Vergaderingen en bijbehorende acties worden individueel beheerd, met verslagen in verschillende formaten

Onvolledige actieplannen, moeilijk te vinden en te vaak niet opgevolgd

Een hoop tijd verspild door iedereen

Een demobilisatie van de teams

Aurélien MOKRYCKI
Hoofd van de afdeling Werken
Bouygues Bouw

De problemen

De oplossing geïmplementeerd met Perfony

Overtuigd van de noodzaak een specifiek instrument te ontwikkelen, werd een eerste oplossing uitgewerkt, die echter al snel ontoereikend bleek in het licht van het aantal deelnemers, acties en thema’s. Er moest snel een robuustere oplossing worden gevonden.

De specificaties waren om een samenwerkingshulpmiddel te vinden dat de werknemers echt tijd zou besparen, maar ook niet te ingewikkeld in gebruik zou zijn, want als je aan een project van 2 jaar werkt, kun je geen 6 maanden besteden aan opleiding!

Om te slagen, moeten wij aanvaarden dat wij onze vroegere modellen niet exact reproduceren, maar dat wij gebruik maken van Perfony om onze processen te moderniseren.
Het systeem van prioriteitenbeheer is bijvoorbeeld goed omdat het ons dwingt afstand te nemen en de juiste vragen te stellen.

Ook u kunt de piloot van uw projecten worden!

Probeer Perfony, het is gratis en zonder kredietkaart gedurende 15 dagen !

Perfony, onze klanten spreken er het beste over

YouTube

En chargeant cette vidéo, vous acceptez la politique de confidentialité de YouTube.
En savoir plus

Charger la vidéo

VOORDELEN

De voordelen van Perfony om een project te beheren

De acties worden direct ingevoerd, de notulen gaan automatisch en de voorbereiding van vergaderingen gaat supersnel. Het bespaart een hoop tijd!

We winnen aan relevantie en tijd op de vergaderingen

De e-mails tussen ons zijn eindelijk verminderd

We winnen aan vlotheid: met de thema's kunnen we sorteren per onderaannemer, per lot, per manager... Alles wordt gedeeld

Als manager krijg ik eindelijk een echt zicht op de acties en de voortgang ervan, alsook op de werklast van de medewerkers en de achterstallige acties

Actieplannen zijn veilig en op één plaats: geen acties meer die verloren gaan in een e-mailbox of op een post-it