De makkelijkste manier om beter te werken als een team

Met Perfony voert u uw strategie operationeel uit.

Digitaliseer uw werkruimte

Perfony bespaart u dagelijks tijd dankzij een moderne, intuïtieve en dynamische werkruimte.
Vereenvoudig uw leven en dat van uw teams met Perfony!

Rondleiding door Perfony en de belangrijkste kenmerken ervan

Perfony, eindelijk efficiënte vergaderingen

Wij zijn ervan overtuigd dat vergaderingen een belangrijk managementmoment zijn in ondernemingen, aangezien het tijdens deze vergaderingen is dat managers de strategie van de onderneming afstemmen op hun teams.
Vergaderingen worden echter door veel werknemers als pijnlijk ervaren en vergaderitis lijkt een systemisch probleem te zijn.
Enkele van de functies die Perfony biedt om uw teams te betrekken bij uw vergaderingen.

De agenda delen

Traceerbaarheid van beslissingen

On-line bewerken van het verslag

De agenda delen

Actieplannen

Actieplannen zijn een veelgebruikt instrument in organisaties. Er zijn echter nog veel belemmeringen voor een doeltreffend toezicht op de acties.

In de eerste plaats de nog al te vaak gemaakte fout om niet elk genomen besluit om te zetten in uit te voeren acties.

Vervolgens moeten de werknemers ze kunnen vinden, in hun mailbox of in de gedeelde map van het bedrijf.

Tenslotte is er nog de kwestie van het bijwerken van het gedeelde document.

Met Perfony staan alle actieplannen voor iedereen op dezelfde plaats. We verliezen geen actie meer.

Vaststelling van acties met verantwoordelijkheden, termijnen en prioriteiten

Meerdere weergaven, sortering en filters van uw acties

Gantt en Kanban overzichten

Geavanceerde voorraadverwerking

Vereenvoudigd projectbeheer

De meeste managers hebben geen behoefte aan complexe planning- en projectmanagementtools die veel tijd vergen om bij te werken.

Maar een simpele gedeelde “to-do lijst” is ook niet genoeg om effectief samen te werken.

Perfony is een eenvoudig hulpmiddel om de voortgang van acties en projecten bij te houden, met functies die zijn ontworpen om aan de meeste situaties tegemoet te komen, en die u tijd zullen besparen.

Hiërarchische organisatie van bestanden

Matrixorganisatie van dossiers

Statistische indicatoren voor uw bestanden

Voorbeeld bestanden

Om “collaborative” te laten rijmen op “productive

Bij Perfony willen we ervoor zorgen dat werken in teamverband, zelfs op afstand, maar op een transversale manier in verschillende afdelingen, niet langer een beperking is die wordt onderbroken door verschillende stuurvergaderingen, het enige moment voor uitwisseling.

Als Perfony de actie in het hart van de organisatie plaatst, hebben wij een hele omgeving ingericht om uitwisselingen en interacties tussen leden van eenzelfde team, project of dossier te bevorderen.

Overal toegankelijk

Toegewijde discussie feeds

Aanpasbare meldingen en alarmen

Herinneringen per e-mail

Maak een gratis privé account aan om Perfony te ontdekken