Het gebruik van Perfony in mijn teams en hun opleidingsniveau kennen.

Retrouvez Perfony sur vos réseaux préférés

Let op: deze tip kan alleen worden gebruikt door houders van een “Administrator” of “Executive” licentie!

Waarom het gebruik van Perfony door mijn teams en hun opleidingsniveau?

Perfony is een samenwerkingsplatform. En om er ten volle van te profiteren, is het noodzakelijk dat elk lid van een team zich betrokken voelt en actief deelneemt aan het leven van het instrument.

Deze betrokkenheid kan op twee niveaus worden gemeten:
– Investeringen in het gebruik van het platform enerzijds
– Betrokkenheid bij de eigen opleiding in het gebruik van de oplossing daarentegen.

Hoe kan ik het gebruik van Perfony door mijn teams en hun opleidingsniveau weergeven?

Om het gebruiks- en opleidingsniveau van uw personeel te kennen, gaat u naar het menu “Gebruikers” om de lijst van alle gebruikers weer te geven.

De laatste twee kolommen geven directe informatie over het gebruiksniveau ” van elke gebruiker en over zijn opleidingsniveau ” , dat wordt verstrekt door ons zelfopleidingsplatform ” Perfony “.