Volg ons nieuws:

Standaard kunnen map acties een “thema” hebben.

Maar als de bestuurder van het bestand daarin heeft voorzien, is het mogelijk dit veld aan te passen en andere toe te voegen. Afhankelijk van de keuze, zal de waarde ofwel gratis zijn of vooraf gedefinieerd als een drop-down menu voor gebruikers.

Bijvoorbeeld:

  • een aangepast veld “budget” zal u toelaten een budgettaire verbinding te maken,
  • een “kosten” of “prijs” veld zal een financiële raming mogelijk maken,
  • een “cliënt”-veld zal u toelaten acties toe te wijzen aan de portefeuille van een cliënt
  • een “campagne”-veld om acties in te delen volgens lopende marketingcampagnes enz…
  • een “agentschap”-veld zal u toelaten de toewijzing aan afgelegen bedrijfseenheden, enz. te controleren.

Naast sorteren op ID, naam, vervaldatum, vertraging, prioriteit, verantwoordelijke, status of dossiers van, is het nu ook mogelijk te sorteren op deze velden die u hebt aangepast.

Om onze voorbeelden te nemen, u kunt nu uw acties classificeren per budgettoewijzing, per prijs, per klant, per campagne, per agentschap…