Volg ons nieuws :

Hoewel een actie meestal eenmalig is, zijn er momenten waarop u ze moet kunnen repliceren.

Waarom een actie dupliceren?

Soms doen zich situaties voor waarin een actie op dezelfde manier moet worden uitgevoerd door verschillende personen, of op verschillende data, of omdat dezelfde actie moet worden uitgevoerd voor verschillende dossiers.

Laten we een concreet geval nemen: u hebt een actie voor Sophie gemaakt om het vakantierooster van haar team bij te werken. Maar nu heb je Peter, Sarah en Medhi nodig om hetzelfde te doen met hun teams.

Een eenvoudige situatie die om een eenvoudige oplossing vraagt.

Hoe kan ik een actie dupliceren?

De eerste mogelijkheid is natuurlijk om 3 nieuwe acties te creëren en deze toe te wijzen aan elke verantwoordelijke, na het invullen van de naam, de deadline, de prioriteit enz…

Maar om sneller te gaan, is het ook mogelijk om Sophie’s actie te dupliceren en direct aan de anderen toe te wijzen (bij Perfony spreken we over “dupliceren” in plaats van “kopiëren/plakken”).

In een vorig artikel/tip, zagen we hoe het mogelijk was om een actie te dupliceren bij het aanmaken ervan.
Klik hier
om te weten te komen hoe het verder moet.

Maar wat als de actie die je wilt dupliceren al is aangemaakt?

Open de betreffende actie en klik op het dupliceer icoon in de knoppenbalk net onder de naam van de actie.

Selecteer vervolgens de map(pen) waarin u de actie wilt dupliceren! Het is heel gemakkelijk.

Opgelet, als u mappen met boomstructuren hebt, kunt u een actie rechtstreeks dupliceren in alle submappen met het onderstaande pictogram.

 

Het is nu aan jou!