Hoe kunnen we helpen?

De rollen van de verschillende gebruikers van Perfony

U bent hier:
< Alle onderwerpen

Of het nu gaat om acties, mappen of vergaderingen, aan sommige Perfony-gebruikers kunnen specifieke rollen worden toegekend.

De acties

Meerdere gebruikers kunnen tussenbeide komen of betrokken zijn bij een actie. Perfony heeft zich voor zijn model laten inspireren door de RACI-matrix :

Zo vinden we :

 • De persoon die verantwoordelijk is voor de actie : dit is de persoon die aan de referentiebeslissingsinstantie verantwoording verschuldigd is voor de goede uitvoering van de actie. Het kan worden vergeleken met de “A” in de RACI-matrix. Hij is niet noodzakelijkerwijs degene die de actie zal uitvoeren, maar hij is het die rekenschap zal moeten afleggen over het verloop en de succesvolle voltooiing ervan.
 • Bijdragers : dit zijn gebruikers, al dan niet lid van het bestand, die actief deelnemen aan de uitvoering van de actie. Zij kunnen worden vergeleken met de “R” in RACI, of de “C”, afhankelijk van wat er van hen wordt gevraagd.

Naast de gebruikers die bij de actie betrokken zijn, kunnen ook andere gebruikers de voortgang van een actie volgen, ook al zijn zij niet verantwoordelijk of leveren zij geen bijdrage. Deze zijn:

 • Alle leden van een map waaraan een actie is gekoppeld die de voortgang ervan kunnen zien en kleine wijzigingen kunnen aanbrengen.
 • Evenals alle houders van een Executive vergunning die de acties van hun perimeter kunnen zien.

Zij kunnen beide worden beschouwd als de “I’s” van de RACI-matrix.

De dossiers

Een map groepeert verschillende gebruikers van de Perfony-ruimte. Deze gebruikers kunnen verschillende rollen hebben die overeenkomen met rechten op de map.

 • De “Pilot “: het is de gebruiker die het bestand aanmaakt en het live maakt. Om piloot van een map te zijn, moet men dus in het bezit zijn van een “Pilot”-vergunning. Hij of zij heeft volledige rechten op het dossier.
 • Plaatsvervangende piloten “: de piloot wijst uit de gebruikersleden van het bestand plaatsvervangende piloten aan. Zij hebben dezelfde rechten als de piloot op het dossier en kunnen het dus zelfstandig bewonen, zelfs in zijn afwezigheid.
  Om plaatsvervangend piloot te zijn, moeten gebruikers in het bezit zijn van een vergunning “piloot”.
 • De “Deelnemers “: dit zijn alle andere uitgenodigde gebruikers gegroepeerd voor deze map. Om lid te zijn van een bestand, kunt u een vergunning hebben.
  NB: de houder van een vliegbrevet of van een uitvoerend brevet is niet systematisch piloot van een bestand… hij kan heel goed gewoon lid zijn. Om piloot of copiloot van een map te kunnen zijn, moet men echter ten minste over een “Pilot”-rijbewijs beschikken.

De vergaderingen

In een Perfony-vergadering wordt een groep gebruikers bijeengebracht om een besluitvormingsorgaan te vormen dat belast is met het leiden van de vergadering, het nemen van besluiten en het toezien op de uitvoering van de daaruit voortvloeiende acties.

Deze gebruikers kunnen verschillende rollen hebben in een vergadering:

 • De “Piloot “: hij is de schepper van het beslissingsorgaan. Hij is het die de anderen uitnodigt om zich bij de bijeenkomst te voegen. Hij of zij heeft het volste recht op de vergadering.
 • Plaatsvervangende Piloten “: zij worden aangewezen uit de gebruikers die aan de vergadering zijn toegevoegd om dit besluitvormingsorgaan samen met de Piloot te besturen. Zij hebben precies dezelfde rechten als de piloot en kunnen dus in zijn plaats handelen.
  Het is niet verplicht om plaatsvervangende piloten aan te wijzen, en er mogen er maximaal 4 worden aangewezen.
 • De “Deelnemers “: dit zijn alle andere gebruikers die voor de vergadering zijn uitgenodigd. Sommige functionaliteiten zijn niet toegestaan, zoals het sluiten van een vergadering, het valideren van de agenda, enz…

Herinnering aan de licenties die nodig zijn voor de verschillende rollen in Perfony :

 

Collaborateur Bestuurder Executive
Actie
Manager OK OK OK
Bijdrager OK OK OK
Bestand
Piloot/copiloot NO OK OK
Deelnemer OK OK OK
Vergadering
Bestuurder NO OK OK
Plaatsvervangend piloot NO OK OK
Deelnemer OK OK OK
Pagina Samenvatting