Perfony tip: hoe officiële vergaderingsnotulen ondertekenen?

Retrouvez Perfony sur vos réseaux préférés

Volg ons nieuws:

De notulen van de vergaderingen vormen een essentieel element om de traceerbaarheid van de besluiten te garanderen. Maar soms is het nodig om nog verder te gaan in de betrokkenheid van de deelnemers.

Waarom de notulen van een vergadering ondertekenen?

Van alle vergaderingen moeten notulen worden gemaakt, wil men een activiteit of een team serieus beheren. Maar van sommige vergaderingen die een formeel karakter hebben, moeten de notulen ook door de aanwezige deelnemers worden ondertekend om ze afdwingbaar te maken.

Dit kan het geval zijn voor bijvoorbeeld een Algemene Vergadering, een CHSCT enz… Perfony biedt u nu deze mogelijkheid.

Hoe onderteken ik de notulen van een vergadering?

Open de vergadering waarvoor een ondertekend verslag nodig is via het menu “vergadering” en klik vervolgens op het export icoon.

In de keuzelijst die verschijnt, activeert u de keuze “Handtekeningen van deelnemers”.

In het aldus gecreëerde PDF-bestand zullen de uitbreidingsvelden worden toegevoegd, uitsluitend voor de deelnemers die als aanwezig op de vergadering zijn aangegeven.

Het is nu aan jou!

Hebt u enig idee hoeveel vergaderingen uw bedrijf kosten?