Hoe kunnen we helpen?

Lichamen en gebeurtenissen: het verschil kennen

U bent hier:
< Alle onderwerpen

Er zij op gewezen dat in het Frans het woord “réunion” wordt gebruikt om twee realiteiten aan te duiden.

Een vergadering is zowel een groep mensen die bijeenkomt, wat wij een “besluitvormingsorgaan” noemen (b.v. COMEX, COPIL enz.), maar het is ook de gebeurtenis zelf, d.w.z. de datum en het tijdstip waarop deze mensen bijeenkomen (bijvoorbeeld: “de volgende bijeenkomst wordt gehouden op 17 maart om 14.00 uur”).

Sommige “besluitvormingsorganen” komen slechts eenmaal bijeen, tijdens een enkele “gebeurtenis”, terwijl andere in de loop van de tijd verscheidene malen bijeenkomen, al dan niet in regelmatige reeksen.

Met Perfony zult u al deze situaties kunnen beheren en zult u ook een verband kunnen leggen tussen de hele reeks “gebeurtenissen” die voor eenzelfde “beslissingsinstantie” zijn gecreëerd.

Om meer te weten te komen, neem 2 minuten de tijd om dit artikel van onze blog te lezen:
Reünie: één woord, maar twee verschillende realiteiten

Pagina Samenvatting