Dashboard aanpassing

U bent hier:
< Alle onderwerpen

Het is mogelijk om het display van het dashboard volledig aan te passen.
Merk op dat afhankelijk van uw licentietype, sommige modules mogelijk niet voor u beschikbaar zijn.

Wijzig de volgorde waarin modules worden weergegeven op het dashboard

Om de weergavevolgorde van de modules te wijzigen, kunt u ze met een eenvoudige klik en sleepbeweging verplaatsen. Om dit te doen, ga met de muis over het titelgebied van een module; de muisaanwijzer verandert in een dradenkruis. Klik en houd uw muisknop ingedrukt om de module te verplaatsen en te plaatsen waar u hem wilt hebben.

Modules toevoegen aan het dashboard

Klik op het pictogram linksboven in het werkgebied, zoals hieronder.

In het venster dat wordt geopend, vinkt u de modules aan die u in het werkgebied van het dashboard wilt weergeven.

Verwijder modules van het dashboard

Er zijn twee manieren om een module van het dashboard te verwijderen. Een module die uit het display is verwijderd, kan altijd weer worden weergegeven.

1. Klik op het pictogram in de linkerbovenhoek van het werkgebied en vink in het venster dat wordt geopend de modules uit die u niet wilt weergeven in het dashboard werkgebied.

2. Klik op een module op het pictogram in de linkerbovenhoek om deze module te verwijderen.

Pagina Samenvatting