Kent u de kosten van uw vergaderingen?

 

Wist u dat in een bedrijf van 200 mensen, als elke persoon 2 uur per week besteedt aan vergaderingen, de kosten voor het bedrijf aan het eind van het jaar meer dan een miljoen euro zullen bedragen?

Hoe zit het met jou? Reken maar uit.


Vergadering Frequentie Duur Deelnemers Jaarlijkse kosten* ($)
Naam van uw vergadering Periodiciteit In uur(s) Aantal personen Kosten van uw vergaderingen in euro
TOTALE KOSTEN

Hoe worden de kosten van uw vergaderingen berekend?

Voor deze berekening baseert Perfony zich op een gemiddelde kostprijs per uur, inclusief salaris en sociale lasten, die als volgt wordt vastgesteld
  1. VolgensINSEE bedroeg het gemiddelde nettomaandloon van kaderleden in 2015 4141 euro en dat van bemiddelende beroepen 2271 euro.
  2. Bij de vergaderingen van onze cliënten is gemiddeld 75% van de deelnemers kaderlid en 25% beoefenaar van een intermediair beroep, waardoor wij een gemiddeld netto maandsalaris voor de deelnemers aan de vergaderingen kunnen vaststellen van 3674 euro.
  3. We voegen 82% van de kosten toe om de totale kosten voor het bedrijf te hebben: 6 687€ maandelijks in rekening gebracht.
  4. Op basis van 35 uur per week zijn er 1607 werkuren per jaar (Bron Juristique.org)

Dit maakt een kostprijs van 49,93€ per uur.