L’operationele uitmuntendheid en procesoptimalisatie verhogen de productiviteit en prestaties van de teams en verlagen de kosten.

Wat is operationele uitmuntendheid?


Managers beheren hun sector op een specifieke manier, naar gelang van de behoeften ter plaatse. De steeds veranderende arbeidsmarkt vereist vaak innovatie binnen het managementsysteem om de ontwikkeling van het bedrijf te optimaliseren en problemen te voorkomen die van invloed zouden kunnen zijn op de productie.

Bij operationele uitmuntendheid gaat het om het evenwicht tussen middelen, procesuitvoering en het logistieke systeem. Deze doelstelling vereist transformaties die plaatsvinden door middel van veranderingen in methoden en aanpassing van het logistieke systeem. Het doel is de omzet te verhogen en een uitstekende relatie met partners en klanten te onderhouden. Er zijn verschillende methoden om deze operationele uitmuntendheid te bereiken, teneinde het evenwicht binnen alle bedrijfsgebieden te bewaren.

Methoden voor verandering


Ongeacht welke veranderingsmethode wordt gekozen, het doel van operationele uitmuntendheid blijft hetzelfde. Door de ontwikkeling van een specifiek proces zal de onderneming in staat zijn haar nieuwe organisatorische doelstellingen optimaal te structureren. Hier volgt een beschrijving van drie verschillende benaderingen om de algemene werking van uw industrie te optimaliseren: Agile, Kaisen en Lean management.

Het Agile-innovatieproces

De grondbeginselen van de Agile-methodologie zijn gebaseerd op evolutionaire planning, voortdurende verbetering en snelle uitvoering van processen. Het doel is om op een eenvoudige en snelle manier aan de behoeften van de markt te voldoen. Dit proces ondersteunt en stimuleert werkteams om samen te werken met doeltreffende hulpmiddelen om hun doelstellingen te bereiken. De werknemers van elke afdeling hebben zich ertoe verbonden hun werk regelmatig voor te leggen om opbouwende kritiek te krijgen op de toepassing en de naleving van de nieuwe richtsnoeren.

Dit proces omvat ook regelmatige deelname aan werkvergaderingen waar verslag wordt uitgebracht over wat er goed gaat. Dit maakt het mogelijk te bepalen wat nog moet worden verbeterd om de volgende stappen voor te bereiden. Het gebruik van Agile wordt vaak geassocieerd met het gebruik van Kanban- of Scrum-technieken.


Kanban

Het Kanban-proces is gebaseerd op het principe van prioriteiten. Taken krijgen prioriteit, ongeacht de tijd die nodig is om ze te voltooien. Dit type aanpak is optimaal voor kleine professionele teams die niet gebonden zijn aan vaste deadlines.

 

Scrum

Scrum is een concept dat berust op de verdeling van taken volgens vastgestelde werkperiodes. Deze fasen, sprints genoemd, duren tussen een week en een maand. Dit werkproces is zeer geschikt voor ingenieurs die software op de markt brengen. Het doel van de intensieve sprints is de prestaties van de werknemers te verhogen, zodat zij hun aandacht richten op het probleem dat aan de orde is. Nauwe samenwerking met alle belanghebbenden is noodzakelijk om deze aanpak te doen slagen.

 

De Kaisen Methode

Geleend uit de Japanse taal, het woord
Kaizen
betekent letterlijk “voortdurende verbetering”. Deze aanpak is gebaseerd op een holistische benadering waarbij alle personeelsleden worden betrokken bij de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van verbeteringen op diverse werkterreinen. Het is raadzaam dat u zich specifiek richt op de gebieden die verandering behoeven. Deze variëren naar gelang van de specifieke behoeften van het bedrijf. Op het organisatorische vlak van de onderneming maakt de Kaisen Methode positieve en duurzame veranderingen mogelijk. De drie pijlers van deze techniek zijn gebaseerd op:

 • het kiezen van het juiste proces om resultaten te bereiken die aan uw eisen voldoen
 • het belang van teamwerk om de gestelde transformatiedoelstellingen te bereiken
 • de noodzaak om alle processen te verbeteren

 

Lean management

De beginselen van “lean management” zijn erop gericht verspilling bij de productie te beperken en het aanbod beter af te stemmen op de waarden van de klant. De afvalproblemen zijn divers. Het is belangrijk dat managers in staat zijn deze te identificeren om de juiste veranderingen door te voeren om deoperationele uitmuntendheid kwaliteit. Hier volgt een overzicht van de punten die in aanmerking moeten worden genomen om een verbetering te verkrijgen, in samenhang met de verwachtingen en de inzet van de onderneming:

 • Het respecteren van het expansieritme van de onderneming maakt het mogelijk de overproduktie van goederen te vermijden;
 • documenten met informatie over de uitgevoerde innovaties (productiviteit, personeel, protocol, enz.) moeten regelmatig worden bijgewerkt;
 • de vaardigheden van elk lid van de professionele teams moeten ten volle worden benut;
 • Professionele bijeenkomsten moeten gericht zijn op nuttige en productieve inhoud;
 • zodra een processtap is geïntegreerd en in praktijk is gebracht, direct naar de volgende stap gaan om tijd te besparen;
 • de verandering van opslagplaats van de goederen moet zinvol zijn om onnodig werk te vermijden;
 • voorraden moeten een beter beheer van bederfelijk materiaal mogelijk maken;
 • de processtroom moet efficiënt zijn en erop gericht zijn waarde toe te voegen voor de klanten;
 • Het behoud van de gezondheid van het personeel en het bedrijf vereist de beperking van repetitieve bewegingen en nutteloze inspanningen die ongevallen kunnen veroorzaken, de organisatie kunnen verstoren en extra kosten kunnen veroorzaken.