In een steeds concurrerender omgeving zoeken bedrijven naar manieren om hun concurrentievermogen te verbeteren. De belangrijkste hefbomen die moeten worden gebruikt zijn kostenvermindering, maar ook – en vooral – de betrokkenheid van de werknemers, de echte drijvende krachten van de onderneming.
Managers die de opleiding van werknemers als een last of een financiële last zien, hebben het mis. In plaats daarvan moeten zij de menselijke factor als een investering beschouwen. Door teams te betrekken bij een proces van voortdurende verbetering neemt de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant toe en stijgt evenredig de winst van het bedrijf. Als zodanig is de invoering van deoperationele uitmuntendheid maakt deel uit van een samenhangende managementstrategie, in overeenstemming met de evolutie van de werkmethoden.

 

Verbetering van de kwaliteit door operationele uitmuntendheid


De doelstellingen van operationele uitmuntendheid zijn:

 • de productiviteit te optimaliseren;
 • de productkwaliteit te verbeteren ;
 • de kosten te verlagen.

Van deze doelstellingen blijft de verbetering van de kwaliteit een van de prioriteiten, met name om de bestaande klanten tevreden te blijven stellen, maar ook om prospects aan te trekken. De kwaliteit is gebaseerd op het werk van het personeel. Verbetering van de kwaliteit betekent dus optimalisering van de productieprocessen, maar ook van de prestaties van de werknemers.


Investeren in de opleiding van werknemers blijft een fundamentele hefboom. Het is een vergissing om de tijd die aan opleiding wordt besteed als verspilde tijd te beschouwen. Een toename van de vaardigheden moet veeleer worden gezien als een extra bijdrage aan de toegevoegde waarde.


Medewerkers aanmoedigen om over oplossingen na te denken en hun betrokkenheid te erkennen, en collectieve intelligentie toepassen zijn allemaal acties die bijdragen tot operationele uitmuntendheid.


Inzien dat de menselijke factor het fundament blijft waarop operationele uitmuntendheid is gebaseerd, betekent een strategie opbouwen door de werknemers de middelen te geven om te presteren en te streven naar voortdurende verbetering.

 

Welke managementmethoden om operationele uitmuntendheid te bereiken?


De managementstrategie die wordt toegepast door bedrijven die zich inzetten voor operationele uitmuntendheid, zal betere resultaten opleveren met beproefde methoden. Deze beginselen, die hun oorsprong vinden in de wereld van de industrie, zijn van toepassing op alle bedrijfsafdelingen: logistiek, inkoop, administratie, enz.


Dit houdt in dat het personeel betrokken wordt bij een proces van voortdurende verbetering. De manager moet een leider worden, zijn teams motiveren en hen ertoe aanzetten zichzelf te overtreffen. Laten we teruggaan naar de eerder genoemde collectieve intelligentie. Het is inderdaad een fundamentele strategie voor operationele uitmuntendheid. Het vereist de betrokkenheid en motivatie van teams. In dit verband is het de manager die de doelstellingen moet bepalen, toezicht moet houden op zijn werknemers en hen moet bijstaan in geval van problemen, op alle niveaus. Hij rapporteert aan de directie en kan snel ingrijpen in geval van storingen.


De meeste werknemers willen het goed doen en kwaliteitswerk leveren. Zij reageren op wat het management van hen verwacht en krijgen daar een salaris voor terug. De emotionele dimensie die uitgaat van de persoonlijke voldoening van een goed uitgevoerde taak, mag niet worden onderschat.
Deze constatering werpt een essentieel punt op, namelijk de beloning van werknemers.

 

Net zoals u een klant ervan kunt overtuigen dat kwaliteit loont, mogen performers verwachten dat zij voor hun vaardigheden worden betaald. Om rekening te houden met het vooruitzicht van kostenvermindering moet u echter voorzichtig zijn en het aandeel van de loonsom berekenen naar gelang van de kostprijs van uw produkt.

 

Gebruik van Lean Six-Sigma


Het is de combinatie van twee managementmethoden: Lean en Six-sigma. Afkomstig van de industriële systemen van Toyota voor de ene en Motorola voor de andere, blijven deze methoden, hoewel oud, ook vandaag nog hun doeltreffendheid bewijzen.

 

Principes:

 • de processen te controleren gedurende de gehele klantenorder door de werknemers ;
 • actie brengen naar het hart van het systeem ;
 • eisen de ”
  Net op tijd.
  “om de voorraden te verminderen;
 • overproductie te voorkomen om afval te verminderen;
 • gebruik te maken van organisatorische hulpmiddelen zoals Kanban, Kaizen, Jidoka, enz;
 • de klanttevredenheid te verhogen voor meer winstgevendheid;
 • om een werkemulatie in de onderneming te creëren die de klanten een levering van hun bestelling garandeert zonder defecten;
 • de concurrentie kritisch in de gaten houden om het beter te doen;
 • de standaardafwijking (de Sigma) tot 6 maal toe meten tussen de hoge en lage specificaties van de klant;
 • zich inzetten voor voortdurende verbetering en betrokkenheid van de werknemers.


Door de twee methoden te combineren, zal de bedrijfsleider de efficiëntie van zijn teams verhogen, fouten, defecten, verspilling en kosten verminderen, en tegelijk aan de verwachtingen van de klant voldoen.


Operationele uitmuntendheid vereist dan ook een verbetering van de processen, de vaardigheden van de werknemers en de arbeidsomstandigheden. Het kan worden gemeten aan de hand van prestatie-indicatoren.


Het stelt bedrijven in staat hun product te vernieuwen om zich aan te passen aan een voortdurend groeiende omgeving. Daartoe moeten zij in staat zijn zo vroeg mogelijk problemen te onderkennen die wijzen op de noodzaak van proces- en/of vaardigheidsaanpassingen.


Operationele uitmuntendheid stelt ons ook in staat de tevredenheid van onze klanten in real time te meten, naar gelang van het tarief dat zij bereid zijn te betalen, teneinde een kwaliteit/prijsverhouding te handhaven die is aangepast aan een concurrerende markt.


Om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, verdient het de voorkeur samen te werken in plaats van hiërarchisch te werken, om de autonomie van de werknemers te waarderen, met het risico dat zij zich afkeren van het proces van operationele uitmuntendheid. Daarom is het van essentieel belang om teamtraining en welzijn op het werk te beschouwen als een investering en niet als een onnodige kostenpost. Het is van essentieel belang werknemers te beschouwen als de hoeksteen waarop het concurrentievermogen van ondernemingen is gebaseerd. Aangezien verbetering alle niveaus aangaat, worden ook managementteams betrokken bij de
beheer van operationele uitmuntendheid
.