Feedback

Perfony geeft de manager zichtbaarheid op de projecten en een uniek communicatiemiddel voor de teams

COTEC

COTEC is een onafhankelijk algemeen bouwkundig ingenieursbureau, opgericht in 1981. COTEC beheert het ontwerp en de uitvoering van bouwprojecten voor openbare en particuliere opdrachtgevers op het gebied van ruwbouw, technische en architectonische werkzaamheden, voor gebouwen (kantoren, hotels, woningen, openbare voorzieningen, enz.) COTEC volgt een multidisciplinaire strategie en is actief op vier grote gebieden: – projectbeheer – technisch projectbeheer – beheer van uitvoeringsprojecten – O.P.C.

Het bedrijf

Hoogtepunten

Hij vond het leuk:

Het persoonlijk actieplan per plaats

De vertraging van de acties weergeven

Het sjabloon voor het standaardiseren van vergaderingen

De agenda is vóór de vergadering voor iedereen beschikbaar

Mobiliteit

Tijd- en efficiëntiesparen

Ander MABE
Bouwmanager
COTEC

Een netwerk van agentschappen om te animeren?

Probeer Perfony, het is gratis en zonder kredietkaart gedurende 15 dagen !