Maak een of meer sub-acties

U bent hier:
< Alle onderwerpen

Het aanmaken van sub-acties is te allen tijde mogelijk voor alle leden van de map waaraan deze actie is gekoppeld.

Bij het creëren van sub-acties binnen een actie, wordt de som van de sub-acties geacht gelijk te zijn aan de voltooiing van de actie. De actie zal dus voltooid zijn wanneer alle subacties voltooid zijn.

Het zal niet langer mogelijk zijn om de voortgangsbalk van de “ouder”-actie vrij bij te werken. Dit laatste zal worden bepaald door de som van de vorderingen van zijn subacties.

Open in de actierecord het tabblad “Sub-acties”.

Het toevoegen van sub-acties gebeurt via het gebied voor snel toevoegen van acties onderaan dit tabblad.

In het actieplan van een dossier zullen de subacties verschijnen met een lichtgrijze achtergrond en een lichte inspringing naar rechts om ze beter te kunnen identificeren.

Een sub-actie wordt dan precies zo beheerd als een klassieke actie: voortgangsbalk, afsluiting, prioriteit, deadline, bijdragers, bijgevoegde documenten, opmerkingen enz… met één uitzondering: een sub-actie kan zelf geen andere sub-acties hebben.

U kunt deze wijziging volgen op het tabblad “actiegeschiedenis ” .

YouTube

En chargeant cette vidéo, vous acceptez la politique de confidentialité de YouTube.
En savoir plus

Charger la vidéo

Pagina Samenvatting