Hoe kunnen we helpen?

De verschillende rollen in een bestand

U bent hier:
< Alle onderwerpen

De leden van een map kunnen verschillende rollen hebben die hen toegang geven tot meer of minder uitgebreide rechten op het leven van de map.

De rollen zijn geïnspireerd op de RACI-matrix en omgezet naar Perfony geeft dat :

  • “Piloot” of “Co-piloot”,
  • “Lid”,
  • “Geïnformeerd.”

De “Piloot” en de “Co-Piloten

Piloten en copiloten van een bestand hebben precies dezelfde rechten. De Piloot is de persoon die het bestand heeft gemaakt. Co-piloten zijn die leden aan wie de piloot extra rechten wenst toe te kennen.

Alleen personen met een “Pilot” vergunning mogen Piloot of Co-piloot zijn.

Zij kunnen submappen aanmaken, nieuwe leden aan de map toevoegen, acties aan de map delegeren, afgeronde acties sluiten…

De “leden” van een bestand

De leden van een bestand zijn dus alle andere personen die aan de goede werking van het bestand zullen meewerken.

Zij kunnen houder zijn van een “Associate” of “Pilot” of “Executive” vergunning, zonder onderscheid.

De “geïnformeerde”

De laatste categorie, de Geïnformeerden, zijn alle personen aan wie wij een recht van mening willen geven over een dossier, zonder dat zij er actief aan deelnemen.

Dit zou bijvoorbeeld een N+1 kunnen zijn.

YouTube

En chargeant cette vidéo, vous acceptez la politique de confidentialité de YouTube.
En savoir plus

Charger la vidéo

Pagina Samenvatting