Alle bedrijfsleiders willen operationele uitmuntendheid. Hoewel klantentevredenheid het primaire doel is, leidt de weg naar dit doel soms tot aanpassingen, zoals kostenverlagingen of verbeteringen in het welzijn van de werknemers in het bedrijf. Er kunnen verschillende methoden worden gebruikt om de nodige transformatie-acties uit te voeren, zoals lean management of zes-sigma. Deze processen werden in de jaren tachtig in autofabrieken toegepast, maar ze hebben hun waarde bewezen en zijn ook vandaag nog doeltreffend.

 

Wat is operationele uitmuntendheid?


Operationele uitmuntendheid komt overeen met een visie op werk die alle werknemers betrekt bij een proces van verbetering om de klant tevreden te stellen, met inachtneming van kosten en termijnen. Het betrekt de onderneming bij de toepassing van beste praktijken om de effectieve productiviteit van de werknemers te verhogen. Er zijn 3 stadia.

 

Operationele uitmuntendheid


Het verwijst naar wat er op dat moment gebeurt. Werknemers zijn op hun post en moeten hun taken uitvoeren zonder fouten te maken. U hoeft geen vragen te stellen, want u hoeft alleen maar de geldende procedures te volgen. In geval van een probleem is een correctie onmiddellijk noodzakelijk.

 

Voortdurende verbetering


Op dit punt werkt elke werknemer normaal en volgens het principe van operationele uitmuntendheid, maar hij vraagt zich ook af hoe de productiviteit kan worden verbeterd. Teams voeren tests uit tot zij de verwachte doelstellingen hebben bereikt, die op hun beurt operationele uitmuntendheid worden.

 

Innovatie


Het gaat erom zich te concentreren op nieuwe processen en producten die in het bedrijf nog niet bestaan. In dit verband is alles geoorloofd: de verkeerde weg, de vergissing en de toenadering. Brainstormen is nodig om op nieuwe ideeën te komen. Onderzoek- en ontwikkelingsafdelingen hebben het bijzonder druk.

 

Beste praktijken voor de uitvoering van operationele uitmuntendheid


U kunt op verschillende hefbomen werken, maar twee daarvan lijken bijzonder relevant: de menselijke en de processen.

 

Denk aan uw werknemers


Alle werknemers bij het bedrijf betrekken en hen laten zien dat zij waardevol zijn, zijn essentiële stappen. Uw werknemers hebben veel in te brengen, dus besteed aandacht aan hen en luister naar hen. Iedereen kan op zijn eigen niveau een verschil maken. U kunt bijvoorbeeld een ideeënbus opzetten, met een kleine beloning als een van de suggesties nuttig blijkt te zijn. Als ze het gevoel hebben dat hun mening telt, zullen uw werknemers graag suggesties doen.

 

Help iedereen om uit te blinken


Als leider ben je verantwoordelijk voor het geven van energie en richting om uitmuntendheid te bereiken. De meeste van uw werknemers willen hun werk goed doen, zo niet perfect! Moedig hen aan met vriendelijkheid en wees dankbaar voor wat zij het bedrijf brengen. Wees je bewust van wat werkt en wat niet, om nieuwe ontwikkelingswegen in te slaan.

 

Herzie uw processen


Als u uw doelstellingen niet bereikt, wat ze ook mogen zijn, geef dan niet noodzakelijk de schuld aan één ding. Zoek in plaats daarvan uit welk deel van het proces de bron van de storing is. Vervolgens kunt u corrigerende maatregelen nemen om de problemen op te lossen. Aanpassingen zijn voortdurend nodig, want niets is ooit in steen gebeiteld. De menselijke factor van een produktiesysteem zal u ertoe aanzetten de werkwijzen te variëren.

 

Het in één keer goed doen


Om dit goed te doen, moet elke stap in het proces correct worden uitgevoerd. Als er tijdens de taak een fout optreedt, stop de uitvoering dan onmiddellijk en corrigeer wat er moet worden gecorrigeerd. Het kan zijn dat u uw organisaties moet verplaatsen om een storing sneller op te merken. Verschillende werkstations kunnen een factor voor verbetering zijn.

 

Verbind de synergieën


De werknemers van een team in dezelfde afdeling werken solidair samen. Deze dynamiek is niet gebruikelijk bij andere departementen, waarbij elke entiteit zich concentreert op de belangen van haar team zonder het voordeel ervan uit te breiden tot het hele bedrijf. Uw positie als leider stelt u in staat interacties tussen afdelingen tot stand te brengen. Moedig de uitwisseling van ideeën en kennis tussen uw teams aan, organiseer vergaderingen, brainstorming, mix teams tijdelijk en zet activiteiten op om uw werknemers samen te brengen.

 

Geef duidelijk aan welke doelstellingen moeten worden bereikt


Om werknemers bij een continu verbeteringsproces te betrekken, moet u duidelijk zijn over de middelen die u wilt inzetten, over de doelstellingen die u wilt bereiken en over de manier waarop u ze wilt bereiken. Een objectieve kijk op de weg vooruit zal uw werknemers helpen op koers te blijven. Communicatie is in dit verband essentieel. Succes behaalt u niet alleen: uw medewerkers moeten hun impact op het succes van de onderneming kunnen meten. Iedereen moet zich nuttig voelen om een bijdrage te willen leveren.

 

Lean Six Sigma


Het is een combinatie van twee managementmethoden die erop gericht zijn de dienstverlening aan de klant te verbeteren.

 

Lean


Geboren in de Toyota-fabrieken in de jaren 1950, is het een managementmethode die erop gericht is de kosten en de termijnen te verminderen door rekening te houden met de menselijke (werknemers) en materiële (veld) beperkingen.


Dit zijn de belangrijkste punten:

  • de processen te controleren via de werknemers, ongeacht hun functie;
  • om de actie op het terrein te brengen, in de productiesystemen als een mogelijke as van verbetering;
  • Just in time” invoeren om de voorraden te verminderen;
  • overproductie te vermijden, materiaalverspilling te verminderen ;
  • de bekende organisatie-instrumenten zoals Kandan, Kaizen, Jidoka, enz. toe te passen;
  • Verhoog de winstgevendheid door de klanttevredenheid en de prestaties van uw werknemers te verbeteren.

 

De Six-sigma


Gemaakt in de fabrieken
Motorola
Dankzij de industrialisatie van nieuwe technologieën heeft dit systeem de neiging variaties en defecten in de processen te elimineren. Het is geschikt voor alle gebieden van het bedrijf: inkoop, logistiek, administratie, enz.

 

Het wordt als volgt gedefinieerd:

  • een gemoedstoestand die ervoor zorgt dat klanten hun bestellingen ontvangen met een service zonder defecten;
  • een vergelijking van wat de concurrentie doet om op te vallen;
  • een indicator om de standaardafwijking van de productiecurve van het proces (de Sigma) tot zesmaal toe te meten tussen de lage en de hoge specificatiegrens van de klant;
  • een methode voor voortdurende verbetering en betrokkenheid van de werknemers.

 

Combinatie van de twee benaderingen


Beide werkmethoden zijn gericht op dienstverlening aan de klant en betrokkenheid van de werknemers. Zij beogen de kwaliteit, de termijnen en de kosten te verbeteren. Beide maken het mogelijk het verbeteringsproces in zijn geheel te beheren.

 

Het bijhouden van “samen verder


Alle pogingen, ook die zonder succes, moeten worden geregistreerd om het collectieve leren te documenteren. Wat niet onmiddellijk exploiteerbaar is, kan dat over een paar jaar wel zijn. Een idee gaat nooit verloren. Bovendien kan de toepassing van sommige methoden geleidelijk gebeuren.


Operationele uitmuntendheid door prestatiebeheer wordt gaandeweg opgebouwd. U zult in staat zijn om lean, kostenreductie, KPI’s en dashboards te implementeren. Voortdurende verbetering zal alleen tot duurzame transformatie leiden als de beginselen van operationele uitmuntendheid diep in de bedrijfscultuur zijn verankerd.