Comment pouvons-nous vous aider ?

Koppelen en ontkoppelen van acties

Vous êtes ici :
< Tous les sujets

Vanuit de Gantt-weergave kunt u gemakkelijk acties koppelen en loskoppelen.

1/ Verbindende acties

Om een actie aan een andere te koppelen, klik op de grijze cirkel aan het einde van een actie en klik pas weer als uw cursor zich bevindt op de grijze cirkel aan het begin van de actie waaraan u de actie wilt koppelen.

Let op: Als u twee acties aan elkaar koppelt, is het niet mogelijk om de vervaldatum van deze acties in de lijstweergave te wijzigen.

2/ Aandelen losmaken

Om acties te ontkoppelen, dubbelklikt u op de link die wordt weergegeven door een oranje pijl. U wordt om bevestiging gevraagd, valideer en de link wordt verwijderd.

Résumé de la page