Ons privacybeleid


1 – Inleiding

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens en de eerbiediging van de rechten van de betrokkenen in verband met het gebruik van de websites: www.perfony.com (hierna “de Perfony-website” of “de website van de Onderneming” genoemd) of naar extranetten van klanten zoals [xxx].iperfony.com.

Deze privacyverklaring valt onder de RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Franse wet op de gegevensbescherming.

De Perfony-website kan links naar andere websites bevatten. Perfony is niet verantwoordelijk voor de informatiepraktijken of de inhoud van dergelijke andere websites. Perfony Company raadt u aan de privacyverklaringen van andere websites door te nemen om inzicht te krijgen in hun informatiepraktijken.

2 – Beveiliging, opslag en bewaring van persoonsgegevens

Persoons- en andere gegevens worden opgeslagen in onze databanken.

Perfony maakt gebruik van enkele van de meest geavanceerde internetbeveiligingstechnologieën van dit moment. Wanneer u toegang krijgt tot uw iPerfony extranet, worden alle verbindingen gemaakt met behulp van Transport Layer Security (TLS) technologie, de meest veilige standaard van dit moment.

Uw informatie wordt beschermd door server authenticatie en data encryptie (2048 Bits sleutel). Alle gegevens worden gecodeerd tussen uw computer en onze server.

Uw gegevens zijn veilig en alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers in uw bedrijf.

Om elk Perfony-klantenbedrijf te isoleren, is elk iPerfony extranet geïsoleerd en heeft het zijn eigen domeinnaam en database. Dit voorkomt gegevensuitwisseling tussen verschillende iPerfony extranetten en verhoogt het beveiligingsniveau.

Perfony voorziet elke gebruiker in uw bedrijf van een uniek wachtwoord en een unieke gebruikersnaam die ze telkens moeten invoeren wanneer ze inloggen.

Bovendien wordt Perfony gehost in een beveiligde serveromgeving die gebruikmaakt van een firewall en andere geavanceerde technologieën om storingen te voorkomen of indringers de toegang te ontzeggen.

Perfony bewaart persoonsgegevens niet langer dan de periode die nodig is om het doel van de verwerking te bereiken, met inachtneming van de wettelijke en reglementaire beperkingen.
Als u klant bent bij Perfony, worden uw gegevens bewaard gedurende de looptijd van het contract, en tot 3 jaar na het einde van het contract, behoudens specifieke wettelijke bepalingen.

Als u een prospect van Perfony bent, worden uw gegevens bewaard gedurende 3 jaar vanaf het laatste contact dat u met Perfony hebt gehad, tenzij wettelijk anders is bepaald.

Als u een kandidaat bent voor een functie bij Perfony, worden uw sollicitatiegegevens 2 jaar bewaard, tenzij u door Perfony wordt aangenomen. In het laatste geval worden uw persoonsgegevens bewaard voor de duur van de contractuele relatie en 3 jaar na het einde daarvan, behalve in het geval van specifieke wettelijke bepalingen.
Ten slotte hebben de cookies een maximale geldigheidsduur van 100 dagen.

3 – Verzamelde gegevens

Iedereen kan de Perfony-website bezoeken zonder zich te hoeven identificeren of persoonlijke gegevens te hoeven verstrekken.

Anderzijds kunnen wij in het kader van het gebruik van een aan de klant gewijd extranet, in geval van een verzoek om informatie of het aanmaken van een account, alle of een deel van de volgende gegevens verzamelen:

  • Voor- en achternaam,
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer,
  • Bedrijfsnaam
  • Postadres
  • Professionele informatie: (positie, functie, activiteitensector)
  • Foto’s die aan avatars zijn gekoppeld

In het kader van ons voortdurende streven naar verbetering en onze positionering als waarnemingspost voor de kwaliteit van vergaderingen en actieplannen, vragen wij onze gebruikers en contactpersonen bovendien regelmatig via enquêtes om informatie.

4 – Gebruik van de verzamelde gegevens

Het bedrijf gebruikt de klantgegevens van Perfony om de gevraagde diensten te leveren. Als u bijvoorbeeld een webformulier “Contact” invult, gebruikt het Bedrijf de informatie die u verstrekt om contact met u op te nemen over uw interesse in de Diensten.

De Onderneming kan de Perfony-klantgegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden. Het Bedrijf kan de door u verstrekte informatie bijvoorbeeld gebruiken om contact met u op te nemen om bepaalde zaken te bespreken, waaronder de Diensten. Zij zal u dan informatie sturen over het bedrijf en zijn partners, bijvoorbeeld over promoties of evenementen.

Perfony gebruikt de informatie over uw gebruik van de website voor de exploitatie en verbetering van de website van het bedrijf. Daarnaast kan de Onderneming uw Navigatiegegevens van de Website alleen of in combinatie met Perfony-klantgegevens gebruiken om gepersonaliseerde informatie over de Onderneming te verstrekken. Voor meer informatie over hoe wij Informatie over uw bezoek aan de website gebruiken, zie het volgende hoofdstuk 5.

Perfony kan diensten zoals blogs of discussieforums aanbieden op de websites van het bedrijf. Alle persoonlijke informatie die u op een dergelijk forum verstrekt, kan worden gelezen, verzameld of gebruikt door anderen die dergelijke forums bezoeken. Het kan worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. Perfony kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de persoonlijke informatie die u op dergelijke forums achterlaat.

Het Bedrijf kan een verwijzingssysteem invoeren zodat Klanten en Bezoekers vrienden kunnen vertellen over de websites van het Bedrijf. Wanneer u het verwijzingsprogramma gebruikt, worden de naam en het e-mailadres van de vriend gevraagd. Perfony zal dan automatisch een eenmalige e-mail naar de vriend sturen met een uitnodiging om de website van het bedrijf te bezoeken. Perfony slaat dergelijke informatie niet op.

Perfony publiceert op de websites van de onderneming een lijst van klanten en getuigenissen met informatie zoals de functie en de naam van de klanten. Alvorens testimonials of informatie op een lijst te publiceren, verkrijgt Perfony de toestemming van elke Klant.

5 – Koekjes

Perfony maakt gebruik van algemeen gebruikte hulpmiddelen voor het verzamelen van informatie, zoals cookies, om informatie te verzamelen terwijl u door de websites van het bedrijf navigeert (“Navigatie-informatie op de website”). In dit gedeelte wordt beschreven welke soorten informatie over websitenavigatie op de websites van het Bedrijf worden verzameld en hoe wij die informatie gebruiken.

COOKIES

Perfony gebruikt cookies om uw interacties met de website van het bedrijf te vergemakkelijken en de website relevant te maken. Wanneer u de website van het bedrijf bezoekt, sturen de servers van Perfony een cookie naar uw computer. Cookies zijn autonoom en identificeren u niet persoonlijk. Ze herkennen gewoon uw webbrowser. Tenzij u ervoor kiest uw identiteit aan Perfony kenbaar te maken, door in te gaan op een promotieaanbieding, een account te openen of een webformulier in te vullen, blijft u anoniem voor Perfony.

Perfony gebruikt sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies bestaan alleen voor de duur van een onlinesessie. Ze verdwijnen van uw computer wanneer u uw browser sluit of uw computer uitschakelt. Permanente cookies blijven op uw computer nadat u uw browser hebt gesloten of uw computer hebt uitgezet.

Als u ervoor hebt gekozen uzelf te identificeren bij Perfony, gebruikt het bedrijf per-sessie cookies met gecodeerde informatie om u uniek te kunnen identificeren. Telkens wanneer u inlogt op de Services, wordt een per-sessie cookie met een unieke gecodeerde identificatiecode met betrekking tot uw account in uw browser geplaatst. Met deze per-sessie cookies kan het Bedrijf u uniek identificeren wanneer u inlogt op de Diensten en uw online verzoeken en transacties verwerken. Per-sessie cookies zijn vereist om de Diensten te gebruiken.

Perfony gebruikt permanente cookies die alleen zij kan lezen en gebruiken, om browsers te identificeren die reeds toegang hebben gehad tot de websites van het bedrijf of tot het extranet van de klant. Wanneer u de Diensten aanschaft of het Bedrijf persoonlijke informatie verstrekt, krijgt u een unieke identificatiecode toegewezen. Deze unieke identificatiecode is gekoppeld aan een permanente cookie die het bedrijf in uw webbrowser plaatst. De Vennootschap besteedt bijzondere aandacht aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de informatie die in permanente cookies wordt opgeslagen. Het Bedrijf slaat bijvoorbeeld geen rekeningnummers of wachtwoorden op in permanente cookies. Door de acceptatie van cookies in uw webbrowser uit te schakelen, kunt u de websites van de Vennootschap blijven verkennen. Als u er echter voor kiest cookies uit te schakelen, kan het zijn dat sommige delen van onze Diensten niet toegankelijk zijn.

Perfony kan informatie uit sessiecookies en permanente cookies in combinatie met Perfony-klantgegevens gebruiken om u informatie te verstrekken over het bedrijf en de diensten.

IP ADRESSEN

Wanneer u de website van Perfony bezoekt, verzamelt het bedrijf uw IP-adressen (“IP-adressen”) om niet-persoonlijke informatie bij te houden en samen te vatten. Perfony gebruikt bijvoorbeeld IP-adressen om na te gaan vanuit welke regio’s Klanten en Bezoekers op de websites van het Bedrijf surfen.

Perfony verzamelt ook de IP-adressen van Klanten wanneer zij verbinding maken met de Diensten als onderdeel van de beveiligingsfuncties.

COOKIES VAN DERDEN

Perfony kan van tijd tot tijd een beroep doen op de diensten van derden om statistische informatie over het volume en het gebruik van Bezoekers aan de website van het Bedrijf bij te houden en te analyseren. Daarnaast kan Perfony andere cookies van derden gebruiken om de prestaties van de advertenties van het Bedrijf te volgen. Informatie die aan derden wordt verstrekt, bevat geen persoonlijke informatie. Zodra de Vennootschap deze informatie heeft ontvangen, is het evenwel mogelijk deze informatie opnieuw in verband te brengen met de persoonlijke informatie.

6 – Delen van persoonsgegevens

In strikte overeenstemming met de grondbeginselen van paragraaf 2 van deze verklaring (Veiligheid), en behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze privacyverklaring, zal Perfony informatie die door derde bedrijven wordt verstrekt niet delen, verkopen, verhuren of op andere wijze op de markt brengen voor hun promotiedoeleinden.

Perfony kan af en toe samenwerken met andere bedrijven om gezamenlijke producten of diensten aan te bieden. Als u een product of dienst van Perfony koopt dat gezamenlijk wordt aangeboden of als u gewoonweg geïnteresseerd bent, kan het bedrijf de Perfony-klantgegevens die in verband met uw aankoop of blijk van belangstelling zijn verzameld, delen met onze gezamenlijke promotiepartner(s). Perfony heeft geen controle over het gebruik dat onze zakenpartners maken van de door ons verzamelde Perfony-klantgegevens. Hun gebruik van de informatie zal in overeenstemming zijn met hun eigen privacybeleid. Indien u niet wenst dat uw informatie op deze wijze wordt gedeeld, kunt u ervoor kiezen een product of dienst dat gezamenlijk wordt aangeboden niet te kopen of er geen belangstelling voor te tonen.

Bovendien kunt u altijd uw toestemming intrekken om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken en openbaar te maken. Als u bijvoorbeeld de nieuwsbrief van de Site of informatie over onze Diensten, gelieerde ondernemingen of partners niet wenst te ontvangen, vink dan de vakjes onderaan het inschrijvingsformulier niet aan. U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van informatie over u door te schrijven naar het volgende adres: 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Parijs (of door ons een e-mail te sturen: contact@perfony.com).

Perfony zal een beroep doen op een externe dienstverlener om de verwerking van automatische incasso’s te beheren. Het is een dergelijke dienstverlener niet toegestaan om de verstrekte Factureringsgegevens te registreren, op te slaan of te gebruiken, behalve voor het verwerken van betalingen in naam van het Bedrijf. De leverancier zal derhalve verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gegevens.

Perfony behoudt zich het recht voor de verstrekte informatie te gebruiken of openbaar te maken indien de wet dit vereist of indien het bedrijf redelijkerwijs van mening is dat het gebruik of de openbaarmaking noodzakelijk is om zijn rechten te beschermen en/of te voldoen aan een juridisch proces of gerechtelijk bevel.

7 – Doorgifte en overdracht van persoonsgegevens

Deze Privacyverklaring is ook van toepassing als Perfony Klantgegevens overdraagt aan andere landen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten en toestemmingen.

8 – Toegang tot persoonsgegevens

Onze Klanten kunnen hun abonnementsinformatie bijwerken of wijzigen door hun gebruikers- of bedrijfsregistratie te bewerken. Om een gebruikersprofiel of uw bedrijfsinformatie bij te werken, logt u in op uw extranet met uw Perfony wachtwoord en gebruikersnaam en klikt u op “Voorkeuren”.

Om de persoonsgegevens te raadplegen die wij van u in ons bezit hebben, kunt u contact met ons opnemen:

Post: Perfony SAS – 91 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Parijs – Frankrijk.

E-mail: contact@perfony.com

Per telefoon: +33 1 55 43 76 95

U kunt er bezwaar tegen maken dat uw gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden worden gebruikt of voor dit doel aan derden worden meegedeeld.

U kunt ons vragen alle persoonsgegevens die wij over u hebben, te wissen. Wij kunnen uw gegevens echter wel bewaren voor archiveringsdoeleinden (met name wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn).

9 – Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) en wijziging van de privacyverklaring

Perfony behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Perfony zal u via de websites van het bedrijf op de hoogte brengen van wezenlijke wijzigingen in deze privacyverklaring, en dit ten minste dertig (30) werkdagen voordat dergelijke wijzigingen van kracht worden.

Perfony heeft een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer – DPO) aangesteld, die tot taak heeft ervoor te zorgen dat Perfony de RGPD naleeft

Zij heeft baat bij organisatorische maatregelen en middelen die haar in staat stellen haar opdracht te vervullen.

De DPO kan worden bereikt voor vragen over deze privacyverklaring of de informatiepraktijken van de websites van het bedrijf door te klikken op contact@perfony.com of door een brief te sturen naar

Perfony SAS – 91 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Parijs – Frankrijk

Per telefoon: +33 1 55 43 76 95.

Privacy

8 + 14 =

Heeft u vragen over ons privacybeleid en de verwerking van uw gegevens?

Laten we er samen over praten!